Definice a význam Zettabyte

Co je Zettabyte?

Zetabajt je 1021nebo 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bytů.

Jeden zetabajt (zkratka „ZB“) se rovná 1 000 exabajtů a předchází měrné jednotce yottabyte. Zettabajty jsou o něco menší než zebibyty, které obsahují 1 180 591 620 717 411 303 424 (270) bajtů.

Jeden zettabajt obsahuje jeden sextilion bajtů neboli jednu miliardu terabajtů. To znamená, že k uložení jednoho zettabajtu dat by bylo zapotřebí jedné miliardy jednoterabajtových pevných disků. Protože je měrná jednotka zettabyte tak velká, používá se pouze k měření velkých souhrnných objemů dat. Dokonce i všechna data na světě mají podle odhadů velikost jen několika zettabajtů.

NOTE:Přečtěte si seznam všech měrových jednotek používaných pro měření ukládání dat.

Definice Zettabyte na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Zettabyte nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Zettabyte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.