Definice a význam Zebibyte

Co je Zebibyte?

Zebibyte je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 70. mocninu, tedy 1 180 591 620 717 411 303 424 bajtů.

Zatímco zettabyte lze odhadnout jako 10^21 neboli 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bajtů, zebibyte je přesně 1 180 591 620 717 411 303 424 bajtů. To proto, aby se předešlo nejasnostem spojeným s velikostí zetabajtů. Zebibyte je 1 024 exbibyte a předchází měrné jednotce yobibyte.

Pro seznam dalších měrných jednotek si prohlédněte tento článek Centra nápovědy.

Zkratka: ZiB

Definice Zebibyte na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Zebibyte nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Zebibyte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.