Definice a význam XSLT (Extensible Style Sheet Language Transformation)

Co je XSLT (Extensible Style Sheet Language Transformation)?

Zkratka pro „Extensible Style Sheet Language Transformation“. Ačkoli XML má být standardizovaným jazykem, ne všechny dokumenty XML používají stejný typ formátování. Proto je někdy třeba dokumenty „transformovat“ neboli upravit tak, aby je jiný skript nebo program dokázal přečíst. Tuto přeměnu umožňuje jazyk XSLT.

Stylový list XSLT poskytuje šablonu s pravidly, kterým musí dokumenty XML vyhovovat. Jako vstup obdrží dokument XML a výstupem je soubor, který je rozpoznatelný pro zamýšlený program. XSLT může například přijmout dokument XML, který obsahuje technické specifikace počítače, a přeměnit jej na stránku HTML, kterou lze zobrazit ve webovém prohlížeči. Jiný XSLT může z dokumentu XML obsahujícího nové příběhy udělat textový dokument vhodný pro tiskárnu.

XSLT lze použít k transformaci dokumentů XML do upraveného souboru XML nebo do zcela samostatného formátu, jako jsou výše uvedené příklady HTML a textu. Pomocí stylů XSLT je totiž možné vyvést stejný dokument XML na web, do databázového programu, do e-mailové zprávy nebo do tištěného dokumentu. Také proto, že XML používá standardní formátování založené na značkách, může být jeden XSLT účinný na velké množství souborů formátovaných ve formátu XML.

Definice XSLT (Extensible Style Sheet Language Transformation) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka XSLT (Extensible Style Sheet Language Transformation) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka XSLT (Extensible Style Sheet Language Transformation) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.