Definice a význam XAML (Extensible Application Markup Language)

Co je XAML (Extensible Application Markup Language)?

Zkratka znamená „Extensible Application Markup Language“ a vyslovuje se „zam-uhl“. XAML je značkovací jazyk vyvinutý společností Microsoft a slouží k vytváření aplikačních rozhraní. Je podobný jazyku HTML, který definuje obsah webové stránky.

Stejně jako ostatní značkovací jazyky používá jazyk XAML značky k definování objektů. Značky lze vnořovat do jiných značek a definovat tak objekty v objektech. Atributy objektu, jako je název, velikost, tvar a barva, jsou definovány v rámci značky. Níže je uveden příklad základní značky XAML pro tlačítko:

<Button x:name=“button“ Content=“TechTerms“ HorizontalAlignment=“Left“ VerticalAlignment=“Top“ Margin=“150,300,0,0″/>

Jazyk XAML byl představen v roce 2006 společně s WPF (Windows Presentation Foundation). WPF je rozšíření rámce Microsoft .NET Framework, které obsahuje zobrazovací engine pro vykreslování prvků rozhraní v rámci aplikace Windows. K definování a propojení těchto prvků se používá jazyk XAML.

Vývojáři mohou vytvářet kód XAML od začátku nebo použít program, jako je Microsoft Expression Studio nebo Blend pro Visual Studio, ke generování kódu XAML pomocí editoru WYSIWYG. Jazyk XAML je podporován jakoukoli aplikací systému Windows, která je vytvořena pomocí WPF nebo Univerzální platformy Windows.

Přípona souboru: .XAML

Definice XAML (Extensible Application Markup Language) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka XAML (Extensible Application Markup Language) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka XAML (Extensible Application Markup Language) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.