Definice a význam X86

Co je X86?

x86 je obecný název pro procesory společnosti Intel vydané po původním procesoru 8086. Patří mezi ně procesory 286, 386, 486 a 586. Jak vidíte, písmeno „x“ ve slově x86 označuje řadu možných čísel. Technicky je x86 zkratka pro 80×86, protože plné názvy procesorů jsou ve skutečnosti 80286, 80386, 80486 a 80586. Písmeno „80“ se obvykle zkracuje, aby se předešlo nadbytečným údajům.

Pokud je v technických specifikacích počítače uvedeno, že je založen na architektuře x86, znamená to, že používá procesor Intel (nikoli AMD nebo PowerPC). Vzhledem k tomu, že procesory x86 společnosti Intel jsou zpětně kompatibilní, mohou novější procesory x86 spouštět všechny programy, které mohly spouštět starší procesory. Starší procesory však nemusí být schopny spustit software, který byl optimalizován pro novější procesory x86.

Čísla sice poskytují jednoduchý způsob rozlišení typů procesorů, ale nelze je označit ochrannou známkou. Z tohoto důvodu je procesor 586 společnosti Intel oficiálně znám jako procesor Pentium. Vývojáři softwaru však stále často označují procesory jejich číslem. Co jiného byste ovšem čekali od počítačových maniaků?

Definice X86 na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka X86 nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka X86 alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.