Definice a význam WWW (World Wide Web)

Co je WWW (World Wide Web)?

Zkratka pro „World Wide Web“. Je důležité vědět, že to není synonymum pro internet. World Wide Web, nebo jen „web“, jak mu říkají běžní lidé, je podmnožinou internetu. Web se skládá ze stránek, které jsou přístupné pomocí webového prohlížeče. Internet je skutečná síť sítí, kde se nacházejí všechny informace. Věci jako Telnet, FTP, internetové hry, Internet Relay Chat (IRC) a e-mail jsou součástí Internetu, ale nejsou součástí World Wide Webu. Protokol HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) je metoda používaná k přenosu webových stránek do počítače. Pomocí hypertextu může slovo nebo fráze obsahovat odkaz na jinou webovou stránku. Všechny webové stránky jsou napsány v hypertextovém značkovacím jazyce (HTML), který funguje ve spojení s protokolem HTTP.

Definice WWW (World Wide Web) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka WWW (World Wide Web) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka WWW (World Wide Web) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.