Definice a význam Whole Number

Co je Whole Number?

Celé číslo je celé číslo, které je rovno 0 nebo větší. Prvních pět celých čísel je 0, 1, 2, 3 a 4. Pokračují směrem nahoru až do nekonečna.

Celá čísla jsou téměř totožná s přirozenými čísly, až na to, že obsahují 0. To je důležité v počítačové_vědě, protože číselné řady často začínají nulou. Například první záznam v množině je 0, nikoli jednička. 24bitová RGB barva poskytuje rozsah 0 až 255 pro hodnoty červené, zelené a modré. Tyto hodnoty jsou reprezentovány celými čísly spíše než přirozenými čísly, protože obsahují 0.

Jak název napovídá, celé číslo není zlomek. Nemůže být také záporné. Protože celá čísla mají rozsah od záporného nekonečna po kladné nekonečno, jsou celá čísla podmnožinou celých čísel.

Definice Whole Number na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Celé číslo nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Celé číslo alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.