Definice a význam Whitelist

Co je Whitelist?

Bílá listina je seznam položek, kterým je povolen přístup do určitého systému nebo protokolu. Při použití bílé listiny je odepřen přístup všem entitám kromě těch, které jsou na bílé listině uvedeny. Opakem bílé listiny je černá listina, která povoluje přístup všem položkám, kromě těch, které jsou v seznamu zahrnuty.

Následují příklady různých použití bílé listiny:

* Správce sítě může nakonfigurovat firewall s bílou listinou, která povoluje přístup do sítě pouze určitým IP adresám.
* Chráněný adresář v rámci webových stránek může pomocí whitelistu omezit přístup pouze na určité IP adresy.
* Některé e-mail systémy lze nakonfigurovat tak, aby přijímaly zprávy pouze z e-mailových adres, které uživatel přidal do whitelistu.
* Programátoři mohou v rámci programů používat whitelisty, aby zajistili, že budou upravovány pouze určité objekty.

Seznamy kandidátů jsou dobrou volbou v případě, že je třeba udělit přístup pouze omezenému počtu subjektů. Vzhledem k tomu, že všem položkám, které nejsou zahrnuty na whitelistu, je přístup odepřen, jsou whitelisty považovány za bezpečnější než blacklisty. Pokud je však třeba odepřít přístup pouze několika entitám, je praktičtější černá listina.

Definice Whitelist na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Bílá listina nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Bílá listina alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.