Definice a význam User Interface

Co je User Interface?

Uživatelské rozhraní, nazývané také „uživatelské rozhraní“ nebo jednoduše „rozhraní“, je prostředek, kterým člověk ovládá softwarovou aplikaci nebo hardwarové zařízení. Dobré uživatelské rozhraní poskytuje „uživatelsky přívětivý“ zážitek a umožňuje uživateli přirozeně a intuitivně komunikovat se softwarem nebo hardwarem.

Téměř všechny softwarové programy mají grafické uživatelské rozhraní neboli GUI. To znamená, že program obsahuje grafické ovládací prvky, které může uživatel vybírat pomocí myši nebo klávesnice. Typické grafické uživatelské rozhraní softwarového programu obsahuje pruh menu, pruh nástrojů, okna, tlačítka a další ovládací prvky. Operační systémy Macintosh a Windows mají odlišná uživatelská rozhraní, ale sdílejí mnoho stejných prvků, jako je desktop, okna, ikony atd. Díky těmto společným prvkům mohou lidé používat oba operační systémy, aniž by se museli rozhraní zcela nově učit. Podobně programy jako slovní procesory a Webové prohlížeče mají poměrně podobná rozhraní, která poskytují konzistentní uživatelské prostředí pro více programů.

Většina hardwarových zařízení také obsahuje uživatelské rozhraní, i když obvykle není tak složité jako softwarové rozhraní. Běžným příkladem hardwarového zařízení s uživatelským rozhraním je dálkové ovládání. Typický dálkový ovladač televizoru má číselnou klávesnici, tlačítka hlasitosti a kanálů, tlačítka ztlumení a zapnutí, volič vstupů a další tlačítka, která plní různé funkce. Tato sada tlačítek a způsob jejich rozmístění na ovladači tvoří uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní mají i další zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, mixážní pulty a stereofonní systémy.

Ačkoli uživatelská rozhraní mohou být navržena buď pro hardware, nebo pro software, většinou se jedná o kombinaci obou. Například k ovládání softwarového programu je obvykle třeba použít klávesnici a myš, které mají každá své vlastní uživatelské rozhraní. Stejně tak k ovládání digitálního fotoaparátu může být nutné procházet nabídky na obrazovce, což je softwarové rozhraní. Bez ohledu na aplikaci je cílem dobrého uživatelského rozhraní, aby bylo uživatelsky přívětivé. Všichni přece víme, jak frustrující může být používání zařízení, které nefunguje tak, jak bychom chtěli.

Definice User Interface na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Uživatelské rozhraní nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Uživatelské rozhraní alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.