Definice a význam Uptime

Co je Uptime?

Provozní doba popisuje, jak dlouho nebo jak spolehlivě systém běží. Může být definován jako absolutní hodnota (např. 64 dní) nebo v procentech (např. 99,5 %). Procento doby provozu je běžnou metrikou používanou k určení spolehlivosti webového serveru.

Absolutní doba provozu měří dobu, po kterou systém běží od jeho zavedení. Pokud byl například systém restartován ve 13:00 a druhý den v 15:30 stále běží, bude jeho uptime 26,5 hodiny. Když je systém restartován, číslo uptime se vynuluje.

V systému založeném na Unixu (včetně macOS) můžete zobrazit dobu provozu systému zadáním příkazu uptime v terminálu.

Procento doby provozu se určí vydělením celkové doby, po kterou byl systém dostupný (nebo online), dobou, po kterou byl aktivní. Například pokud byl webový server aktivní po dobu jednoho roku, ale během roku nebyl dostupný celkem 32 hodin, jeho procento dostupnosti se vypočítá takto:

365 dní x 24 hodin = 8 760 aktivních hodin
8 760 aktivních hodin – 32 hodin nedostupnosti = 8 728 dostupných hodin
8 728 dostupných hodin ÷ 8 760 aktivních hodin =99,6347% uptime

Prostředí dostupnosti 99,9% je rozumným cílem pro webový server. Toto procento se může zdát vysoké, ale i několik hodin výpadku může mít významný dopad na podnikání. Z tohoto důvodu může být cílem serveru enterprise s vysokou návštěvností hodnota uptime 99,999 %. Této úrovně uptime lze dosáhnout použitím více serverů pro redundanci a vyvažování zátěže.

Definice Uptime na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Uptime nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Uptime alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.