Definice a význam Ultra DMA

Co je Ultra DMA?

Tuto technologii přenosu dat mezi pevným diskem a pamětí počítače vyvinuly společnosti Quantum a Intel. Maximální rychlost sériového zpracování dat na pevném disku Ultra DMA je 33,3 MB/s. Původní protokol DMA (Direct Memory Access) dokázal přenášet data pouze poloviční rychlostí.

Díky technologii Ultra DMA se mohou programy otevírat rychleji a pracovat plynuleji. Protokol Ultra DMA totiž dokáže poslat do paměti více dat za kratší dobu než původní protokol DMA. Ultra DMA má také vestavěný nástroj zvaný Cyclical Redundancy Checking (CRC), který pomáhá chránit integritu dat. Pokud tedy chcete pěkný a rychlý pevný disk, hledejte takový, který podporuje Ultra DMA.

Definice Ultra DMA na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Ultra DMA nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Ultra DMA alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.