Definice a význam Toolchain

Co je Toolchain?

Řetězec nástrojů může označovat 1) konkrétní sadu nástrojů pro vývoj softwaru nebo 2) proces DevOps(vývoj a provoz) používaný k testování a dodávání softwarového programu.

1. Řetězec softwarových nástrojů

Řetězec software nástrojů je soubor nástrojů používaných k sestavení a dodání aplikace. Tyto nástroje jsou vzájemně zřetězeny, aby zefektivnily proces výroby softwaru. Například výstup vytvořený jedním nástrojem v řetězci je použit jako vstup dalším nástrojem.

Vývojáři mohou používat řetězec nástrojů téměř na konci procesu vývoje. Vývojový tým může například vytvořit aplikaci v rámci integrovaného vývojového prostředí. Jakmile je zdrojový kód dokončen, může být pomocí řetězce nástrojů vygenerován spustitelný soubor. Řetězec nástrojů pro vývoj softwaru může obsahovat následující součásti:

* Assembler– převádí jazyk assembleru na strojový kód
*Linker-. sloučí více souborů do jednoho programu
* Compiler– generuje spustitelný kód ze zdrojového kódu programu
*Knihovna– kolekce kódu, například API, která umožňuje aplikaci odkazovat na předpřipravené funkce nebo jiné zdroje
* Debugger– volitelný nástroj, který může pomoci opravit chyby během závěrečných kroků sestavení

Vývojář může vytvořit skript, který tyto nástroje zřetězí. Výsledný řetězec nástrojů zjednodušuje proces vytváření spustitelného programu z existujícího kódu.

2. Řetězec nástrojů DevOps

Řetězec nástrojů DevOps je seznam kroků, které mohou vývojové a provozní týmy dodržovat při uvolňování softwarového programu. Zahrnuje celý proces vývoje, od plánování softwarové aplikace až po údržbu programu po jeho vydání.

Kroky v řetězci nástrojů DevOps mohou zahrnovat:

*Plánování– definování účelu, požadavků a očekávání
*Vytvoření– návrh a sestavení (naprogramování) softwaru
*Testování– interní testování softwaru na více zařízeních; zajištění veřejného beta testování
*Vydání– naplánování a nasazení softwaru
*Monitorování– kontrola metrik softwaru, reakce na zpětnou vazbu uživatelů, aktualizace softwaru za účelem opravy chyb nebo přidání funkcí.

Definice Toolchain na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Řetěz nástrojů nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Řetěz nástrojů alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.