Definice a význam Technology Services

Co je Technology Services?

Technologické služby jsou nepřekvapivě služby, které zahrnují technologie. Patří mezi ně služby informačních technologií neboli IT, jako je technická podpora, počítačové sítě, správa systémů a další služby. Do technologických služeb spadají i běžné internetové služby, jako jsou Webhosting, e-mail a sociální sítě webové stránky. Proto se pojmy „technologické služby“ a „služby informačních technologií“ (ITS) často používají zaměnitelně.

Technologické služby však mohou zahrnovat i služby, které přímo nesouvisejí s informačními technologiemi, jako jsou telefonní služby a služby kabelové televize. Za technologické služby lze považovat i další odvětví, jako je digitální fotografie, grafický design a videoprodukce, protože zahrnují moderní technologie. „Technologické služby“ (s velkým počátečním písmenem) mohou také označovat oddělení v rámci školy nebo podniku, které se zabývá údržbou a správou technologií.

Protože technologické služby zahrnují tak širokou škálu odvětví a profesí, nelze jejich rozsah snadno kvantifikovat. Většina z nás však nějakou formu technologických služeb denně využívá, a proto je důležité tento pojem znát.

Definice Technology Services na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Technologické služby nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Technologické služby alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.