Definice a význam Tebibyte

Co je Tebibyte?

Tebibajt je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 40. mocninu, tedy 1 099 511 627 776 bajtů.

Zatímco terabajt lze odhadnout jako 10^12 neboli 1 000 000 000 000 000 bajtů, tebibyte je přesně 1 099 511 627 776 bajtů. To proto, aby se předešlo nejasnostem spojeným s velikostí terabajtů. Tebibyte je 1 024 gibibytů a předchází měrné jednotce pebibyte.

Pro seznam dalších měrných jednotek si prohlédněte tento článek Centra nápovědy.

Zkratka: TiB

Definice Tebibyte na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Tebibyte nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Tebibyte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.