Definice a význam System Software

Co je System Software?

Systémový software označuje soubory a programy, které tvoří operační systém vašeho počítače. Systémové soubory zahrnují knihovny funkcí, systémové služby, ovladače pro tiskárny a další hardware, systémové předvolby a další konfigurační soubory. Programy, které jsou součástí systémového softwaru, zahrnují assemblery, kompilátory, nástroje pro správu souborů, systémové utility a debuggery.

Systémový software je do počítače nainstalován při instalaci operačního systému. Software můžete aktualizovat spuštěním programů, jako je „Windows Update“ pro systém Windows nebo „Software Update“ pro systém Mac OS X. Na rozdíl od aplikačních programů však systémový software není určen ke spuštění koncovým uživatelem. Zatímco například webový prohlížeč můžete používat každý den, program v assembleru pravděpodobně příliš nevyužijete (pokud ovšem nejste počítačový programátor).

Protože systémový software běží na nejzákladnější úrovni počítače, nazývá se „nízkoúrovňový“ software. Vytváří uživatelské rozhraní a umožňuje operačnímu systému komunikovat s hardwarem. Naštěstí se nemusíte starat o to, co systémový software dělá, protože běží pouze na pozadí. Je příjemné si myslet, že stejně pracujete na „vysoké úrovni“.

Definice System Software na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Systémový software nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Systémový software alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.