Definice a význam Swift

Co je Swift?

Swift je programovací jazyk vysoké úrovně vyvinutý společností Apple a zpřístupněný v roce 2014. Je určen pro psaní aplikací pro platformy společnosti Apple, včetně macOS, iOS, tvOS a watchOS.

Jazyk Swift vychází z jazyka Objective-C, který byl v 80. letech 20. století používán pro vývoj aplikací NeXTSTEP a později pro macOS a iOS. Swift má podobnou syntaxi a zachovává objektově orientované vlastnosti jazyka Objective-C, ale poskytuje jednodušší programování. Například kód Swiftu se čte a píše snadněji než Objective-C. Umožňuje kombinovat několik běžných příkazů a nevyžaduje středníky (;) na konci každého příkazu.

Swift navíc automaticky zvládá několik programátorských překážek. Swift například:

* inicializuje proměnné před jejich použitím
* explicitně zpracovává hodnoty „nil“ ( NULL)
* zajišťuje, aby indexy array byly v mezích
* zabraňuje přetečení přidělené paměti celými čísly
* automaticky spravuje paměť.

Softwarový vývojový IDE nástroj Xcode společnosti Apple podporuje Swift od verze 6 (vydané v roce 2014). Xcode také podporuje funkci „Swift Playgrounds“, která umožňuje programátorům upravovat kód ve Swiftu a okamžitě vidět výsledky. Na hřišti se může například vlevo zobrazit zdrojový kód a vpravo simulátor aplikace. Změny kódu aktualizují simulaci aplikace za chodu. Součástí Xcode je několik hřišť, která umožňují snadné učení jazyka.

Jelikož jazyk Swift vyvíjí a spravuje společnost Apple, je optimalizován pro hardware společnosti Apple. Proto může aplikace pro iOS vytvořená ve Swiftu fungovat lépe než podobná aplikace vytvořená v jiném jazyce. Apple také pravidelně aktualizuje jazyk Swift o nové funkce. Vývojáři programující ve Swiftu tak mohou využívat nejnovější pokroky v Macích, iPhonech, iPadech a dalších produktech Apple.

Přípona souboru: .SWIFT

Definice Swift na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Swift nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Swift alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.