Definice a význam Spreadsheet

Co je Spreadsheet?

Tabulkový procesor je dokument, který ukládá data do mřížky vodorovných řádků a svislých sloupců. Řádky se obvykle označují čísly (1, 2, 3 atd.), zatímco sloupce písmeny (A, B, C atd.). Jednotlivá místa v řádcích/sloupcích, například C3 nebo B12, se označují jako buňky. V každé buňce může být uložena jedinečná instance dat. Zadáváním dat do tabulkového procesoru lze informace ukládat strukturovanějším způsobem než pomocí prostého textu Struktura řádků/sloupců také umožňuje analyzovat data pomocí vzorců a výpočtů.

Například každý řádek tabulkového procesoru může uchovávat informace o osobě, která má účet u určité společnosti. Každý sloupec může uchovávat jiný aspekt informací o dané osobě, například jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, oblíbené jídlo atd. Tabulkový program může tyto údaje analyzovat tak, že spočítá počet osob, které žijí v určitém poštovním směrovacím čísle, vypíše všechny osoby, jejichž oblíbeným jídlem je smažené telecí maso, nebo provede jiné výpočty. V tomto ohledu se tabulkový procesor podobá databázi.

Tabulkové procesory jsou však přehlednější než databáze a jsou užitečné zejména při zpracování čísel. Proto se tabulkové procesory běžně používají ve vědeckých a finančních aplikacích. V tabulkovém procesoru mohou být například uloženy údaje o bankovním účtu včetně informací o zůstatku a úrocích. Sloupec, který uchovává zůstatky na účtech několika klientů, lze snadno sečíst a získat tak celkovou hodnotu zůstatků všech klientů. Tyto částky lze vynásobit úrokovou sazbou z jiné buňky a zjistit, jaká bude hodnota účtů za rok. Po vytvoření vzorce se změnou hodnoty pouze buňky s úrokovou sazbou změní i předpokládaná hodnota všech účtů.

Nejpoužívanějším programem tabulkového procesoru je Microsoft Excel, ale k dispozici je i několik dalších tabulkových procesorů včetně IBM Lotus 1-2-3 pro Windows a AppleWorks a Numbers pro Mac OS X.

Definice Spreadsheet na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Tabulkový procesor nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Tabulkový procesor alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.