Definice a význam Speech Recognition

Co je Speech Recognition?

Rozpoznávání řeči je schopnost elektronického zařízení porozumět mluveným slovům. mikrofon zaznamenává hlas osoby a hardware převádí signál z analogových zvukových vln na digitální zvuk. Zvuková data pak zpracovává software, který zvuk interpretuje jako jednotlivá slova.

Běžným typem rozpoznávání řeči je software „převod řeči na text“ nebo „diktování“, například Dragon Naturally Speaking, který vypisuje text tak, jak mluvíte. Programy pro rozpoznávání řeči si sice můžete koupit, ale moderní verze operačních systémů Macintosh a Windows obsahují vestavěnou funkci diktování. Tato funkce umožňuje zaznamenávat text i provádět základní systémové příkazy.

V systému Windows některé programy podporují rozpoznávání řeči automaticky, jiné nikoli. Rozpoznávání řeči můžete povolit pro všechny aplikace tak, že vyberete Všechny programy → Příslušenství → Usnadnění přístupu → Rozpoznávání řeči systému Windows a klepnete na možnost „Povolit diktování všude“. V systému OS X můžete diktování povolit v panelu předvoleb systému „Diktování a řeč“. Pro zapnutí funkce převodu řeči na text stačí zaškrtnout tlačítko „Zapnuto“ vedle položky Diktování. Chcete-li zahájit diktování v podporovaném programu, vyberte možnost Upravit → Spustit diktování. Mluvené příkazy můžete v systému OS X zobrazit a upravit také tak, že otevřete panel předvoleb systému „Zpřístupnění“ a vyberete možnost „Mluvené položky.“

Dalším typem rozpoznávání řeči je interaktivní řeč, která je běžná v mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety. Zařízení iOS i Android umožňují mluvit na telefon a přijímat slovní odpověď. Verze pro iOS se nazývá „Siri“ a slouží jako osobní asistent. Siri můžete požádat, aby do telefonu uložila připomínku, sdělila vám předpověď počasí, poradila vám cestu nebo odpověděla na mnoho dalších otázek. Tento typ rozpoznávání řeči je považován za přirozené uživatelské rozhraní (neboli NUI), protože přirozeně reaguje na vaše mluvené vstupy.

Ačkoli mnoho systémů rozpoznávání řeči podporuje pouze angličtinu, některé programy pro rozpoznávání řeči podporují více jazyků. To vyžaduje jedinečný slovník pro každý jazyk a další algoritmy pro pochopení a zpracování různých přízvuků. Některé diktovací systémy, jako je například Dragon Naturally Speaking, lze vycvičit k porozumění vašemu hlasu a časem se přizpůsobí, aby vám rozuměly přesněji.

Definice Speech Recognition na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Rozpoznávání řeči nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Rozpoznávání řeči alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.