Definice a význam Ransomware

Co je Ransomware?

Ransomware je typ malwaru, který vám brání v používání počítače nebo přístupu k určitým souborům, pokud nezaplatíte výkupné. Často zašifruje vaše soubory, takže je nelze otevřít. Mezi příklady ransomwaru patří Locky, Reveton, CryptoLocker a CryptoWall.

Ransomware je často distribuován jako trojan neboli malware maskovaný jako legitimní soubor. Po instalaci může uzamknout počítač a zobrazit „zamykací obrazovku“ se zprávou, že je třeba zaplatit výkupné, abyste mohli počítač opět používat. Může se jednat o falešnou zprávu, která se vydává za zprávu od vládní instituce, například FBI nebo ministerstva obrany, s tím, že musíte zaplatit pokutu. Může se také jednat o zjevnou zprávu o výkupném, která říká, že vaše soubory jsou zadržovány kvůli výkupnému a že musíte zaplatit, abyste k nim měli opět přístup. Zpráva s výkupným obvykle obsahuje pokyny, jak zaplatit pokutu, často kreditní kartou nebo Bitcoinem. Částky výkupného se pohybují od méně než 100 dolarů až po několik tisíc dolarů.

Některé programy ransomware vám sice umožní používat počítač, ale zabrání vám otevřít určité soubory. Když se pokusíte otevřít soubor nebo adresář zašifrovaný ransomwarem, může se zobrazit zpráva nebo upozorňovací okno s informací, že za vaše soubory je požadováno výkupné a že musíte zaplatit poplatek, abyste k nim získali přístup.

Jak se vypořádat s ransomwarem

Nejlepším způsobem, jak se vypořádat s ransomwarem, je zabránit mu. Neotevírejte neznámé soubory nebo stahování z nedůvěryhodných webových stránek. Můžete si také nainstalovat antivirus nebo software pro zabezpečení internetu, který dokáže odhalit a odstranit hrozby ransomwaru dříve, než ovládnou váš počítač. To platí zejména v případě, že používáte Windows, protože se jedná o platformu, která je nejčastěji cílem ransomwaru.

Jestliže je váš počítač napaden ransomwarem, máte několik možností.

* Pokud máte nedávno vytvořenou systémovou zálohu, můžete se vrátit do uloženého stavu před napadením počítače ransomwarem.
* Vyhledejte internetový bezpečnostní program, který dokáže odstranit konkrétní ransomware nainstalovaný ve vašem systému a případně dešifrovat vaše soubory.
*(Nedoporučuje se)Zaplaťte poplatek za ransomware a kontaktujte svou banku nebo společnost vydávající kreditní karty, aby transakci zablokovala nebo vrátila.

POZNÁMKA:TechTerms nedoporučuje platit výkupné za odstranění ransomwaru. Neexistuje žádná záruka, že zaplacení poplatku odstraní ransomware pro váš počítač. Nejlepším způsobem, jak se zotavit z útoku ransomwaru, je obnovit soubory z nedávné zálohy.

Definice Ransomware na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Ransomware nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Ransomware alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.