Definice a význam QBE (Query By Example)

Co je QBE (Query By Example)?

Zkratka pro „dotaz podle příkladu“. QBE je funkce, která je součástí různých databázových aplikací a která poskytuje uživatelsky přívětivý způsob provádění databázových dotazů. Obvykle bez QBE musí uživatel psát vstupní příkazy pomocí správné SQL(Structured Query Language) syntaxe. Jedná se o standardní jazyk, který podporují téměř všechny databázové programy. Pokud je však syntaxe mírně chybná, může dotaz vrátit nesprávné výsledky nebo nemusí být vůbec spuštěn.

Funkce Query By Example (Dotaz podle příkladu) poskytuje uživateli jednoduché rozhraní pro zadávání dotazů. Namísto psaní celého příkazu SQL může uživatel pouze vyplnit prázdná políčka nebo vybrat položky a definovat tak dotaz, který chce provést. Uživatel může například chtít vybrat položku z tabulky nazvané „Tabulka1“ s ID 123. V případě, že uživatel chce vybrat položku z tabulky nazvané „Tabulka1“, může ji vybrat z tabulky nazvané „Tabulka1“. Pomocí jazyka SQL by uživatel musel zadat příkaz „SELECT * FROM Table1 WHERE ID = 123“. Rozhraní QBE může uživateli umožnit, aby pouze kliknul na Tabulka1, do pole ID zadal „123“ a kliknul na „Hledat“.

QBE je nabízeno s většinou databázových programů, i když rozhraní se mezi aplikacemi často liší. Například program Microsoft Access má rozhraní QBE známé jako „Query Design View“, které je zcela grafické. Aplikace phpMyAdmin, která se používá s MySQL, nabízí webové rozhraní, ve kterém mohou uživatelé vybrat operátor dotazu a vyplnit prázdná políčka vyhledávacími výrazy. Ať už je implementace QBE dodávána s jakýmkoli programem, účel je stejný – usnadnit provádění dotazů do databáze a vyhnout se frustracím z chyb SQL.

Definice QBE (Query By Example) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka QBE (dotaz podle příkladu) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka QBE (dotaz podle příkladu) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.