Definice a význam Peopleware

Co je Peopleware?

Počítače fungují pomocí kombinace hardwaru a softwaru. Bez interakce s uživatelem by však většina počítačů byla nepoužitelnými stroji. Proto je „peopleware“ někdy považován za třetí aspekt, který zohledňuje důležitost člověka v počítačovém procesu.

Peopleware je méně hmatatelný než hardware nebo software, protože se může týkat mnoha různých věcí. Příklady peoplewaru zahrnují jednotlivé lidi, skupiny lidí, projektové týmy, podniky, vývojáře a koncové uživatele. Ačkoli peopleware může znamenat mnoho různých věcí, vždy se vztahuje na lidi, kteří vyvíjejí nebo používají počítačové systémy.

Ačkoli tento termín nemusí být tak rozšířený jako „hardware“ nebo „software“, je peopleware důležitou součástí výpočetní techniky. Je dobrou připomínkou toho, že roli lidí by neměl přehlížet žádný podnik nebo organizace.

Definice Peopleware na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Peopleware nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Peopleware alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.