Definice a význam Pebibyte

Co je Pebibyte?

Pebajt je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 50. mocninu, tedy 1 125 899 906 842 624 bajtů.

Zatímco petabajt lze odhadnout jako 10^15 neboli 1 000 000 000 000 000 000 bajtů, pebibyte je přesně 1 125 899 906 842 624 bajtů. To proto, aby se předešlo nejasnostem spojeným s velikostí petabajtů. Pebibyte je 1 024 tebibyte a předchází měrné jednotce exbibyte.

Pro seznam dalších měrných jednotek si prohlédněte tento článek Centra nápovědy.

Zkratka: PiB

Definice Pebibyte na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Pebibyte nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Pebibyte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.