Definice a význam PDU (Protocol Data Unit)

Co je PDU (Protocol Data Unit)?

Zkratka pro „datovou jednotku protokolu“. PDU je specifický blok informací přenášený prostřednictvím sítě. Často se používá v souvislosti s model OSI, protože popisuje různé typy dat, které jsou přenášeny z jednotlivých vrstev. PDU pro jednotlivé vrstvy modelu OSI jsou uvedeny níže.

* Fyzická vrstva – surové bity(1s nebo 0s) přenášené fyzicky prostřednictvím hardwaru
* Vrstva datového spoje – rámec (nebo řada bitů)
* Síťová vrstva – packet, který obsahuje zdrojovou a cílovou adresu
* Transportní vrstva – packet, který obsahuje zdrojovou a cílovou adresu
* Datová vrstva – packet. vrstva – segment, který obsahuje TCP záhlaví a datra
* Relace – data předaná síťovému spojení
* Prezentační vrstva – data formátovaná pro prezentaci
* Aplikační vrstva – data přijatá nebo předaná softwarovou aplikací

Jak vidíte, datová jednotka protokolu se mezi sedmi různými vrstvami mění. Výsledná informace, která je přenášena z aplikační vrstvy do fyzické vrstvy (a naopak), se nemění, ale data při tom prochází transformací. PDU definuje stav dat při jejich přechodu z jedné vrstvy do druhé.

POZNÁMKA:PDU je také zkratka pro „Power Distribution Unit“ (distribuční jednotka). Typická distribuční jednotka napájení vypadá jako napájecí lišta s několika zásuvkami, ale obsahuje elektrické komponenty, které zajišťují distribuci stejného napětí do každé zásuvky. Běžně se používají v datových centrech k zajištění konzistentního napájení připojených serverů. Tyto typy PDU se často montují do racku, což znamená, že je lze umístit do 1U racku jako server.

Definice PDU (Protocol Data Unit) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka PDU (Protocol Data Unit) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka PDU (Protocol Data Unit) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.