Definice a význam PDF (Portable Document Format)

Co je PDF (Portable Document Format)?

Zkratka pro „Portable Document Format“. PDF je formát souboru určený k jednotné prezentaci dokumentů na různých zařízeních a platformách. Byl vyvinut společností Adobe v roce 1992 a od té doby se stal jedním z nejpoužívanějších formátů pro ukládání a výměnu dokumentů.

Soubor PDF může uchovávat širokou škálu dat, včetně formátovaného textu, vektorové grafiky a rastrových obrázků. Obsahuje také informace o rozvržení stránky, které definují umístění jednotlivých položek na stránce a také velikost a tvar stránek v dokumentu. Všechny tyto informace jsou uloženy ve standardním formátu, takže dokument vypadá stejně bez ohledu na to, jaké zařízení nebo program je použit k jeho otevření. Pokud například uložíte soubor PDF v počítači Mac, bude se zobrazovat stejně v systému Windows, Android i iOS.

Formát PDF podporuje také metadata, jako je název dokumentu, autor, předmět a klíčová slova. Dokáže ukládat vložená písma, takže pro správné zobrazení dokumentu není nutné mít nainstalovaná příslušná písma. Dokumenty PDF mohou být také zašifrovány, takže je mohou otevírat pouze oprávnění uživatelé.

Vytváření a prohlížení PDF

Dokumenty PDF se zřídkakdy vytvářejí od nuly. Místo toho jsou obvykle generovány z existujícího dokumentu. Můžete například uložit dokument Wordu jako PDF nebo naskenovat tvrdou kopii a uložit ji jako PDF. Ačkoli byl formát PDF původně proprietární, společnost Adobe tento formát otevřela ostatním vývojářům, takže mnoho programů nyní obsahuje možnost „Uložit jako PDF“ nebo „Exportovat do PDF“. macOS poskytuje funkci „Uložit jako PDF“ ve standardním dialogovém okně Tisk, takže můžete uložit jakýkoli tisknutelný dokument jako PDF.

Pro zobrazení PDF můžete použít Adobe Reader nebo jakýkoli program či sestavu plug-in, která podporuje formát PDF. PDF můžete upravovat pomocí programu Adobe Acrobat nebo editoru PDF třetí strany. Mnoho editorů například obsahuje funkci „Vyplnit a podepsat“, která umožňuje vyplnit pole a dokument podepsat. Programy, které podporují OCR, umožňují digitálně naskenovat text dokumentu a poté jej upravit nebo odstranit. Do PDF můžete také přidávat obrázky a bloky textu. Většina editorů PDF také umožňuje sloučit více souborů PDF do jednoho dokumentu.

POZNÁMKA:Jelikož je formát Portable Document Format navržen jako výměnný formát, jsou možnosti úprav PDF ve srovnání s jinými formáty omezené. Proto je při tvorbě dokumentu nejlepší vytvořit jej v editoru, jako je Microsoft Word, CorelDRAW nebo Adobe InDesign, a poté dokument uložit jako PDF.

Definice PDF (Portable Document Format) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka PDF (Portable Document Format) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka PDF (Portable Document Format) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.