Definice a význam Paste

Co je Paste?

Vložit je příkaz, který umožňuje vložit data z clipboard do aplikace. Abyste mohli použít příkaz Vložit, musíte nejprve použít příkaz Kopírovat nebo Vystřihnout pro uložení dat do schránky. Jakmile schránka obsahuje data, můžete uložená data vložit do libovolného podpůrného programu.

Příkaz Vložit se nejčastěji používá ke kopírování textu z jedné oblasti do druhé. Můžete například zkopírovat odstavec z textového dokumentu a vložit jej do e-mailové zprávy. Můžete také zkopírovat URL z e-mailové zprávy a vložit ji do adresního řádku webového prohlížeče. Při vkládání formátovaného textu poskytují některé programy příkaz „Vložit speciální“, který umožňuje vybrat, jaké formátování, pokud vůbec nějaké, se má při vkládání textu zachovat. Jiné programy obsahují příkaz „Vložit a přizpůsobit styl“, který odpovídá formátování okolního textu.

Vložit lze také použít k vytvoření kopií obrázků, videoklipů, zvukových stop a dalších dat. Například program pro úpravu obrázků může umožnit vložit digitální fotografii na plátno. Program pro tvorbu zvuku může umožnit zkopírovat čtyři takty zvukové stopy a poté je několikrát vložit a vytvořit smyčku. Příkaz Vložit sice podporuje mnoho typů dat, ale bude fungovat pouze tehdy, pokud aplikace podporuje data uložená do schránky. Například nelze vložit obrazová data do programu pro tvorbu zvuku nebo zvuková data do programu pro úpravu obrázků.

Příkaz Vložit se obvykle nachází v nabídce Úpravy programu. Data můžete vložit buď výběrem příkazu Úpravy → Vložit, nebo pomocí klávesové zkratky“Control+V“ (Windows) nebo „Command+V“ (Mac). Data budou vložena tam, kde se v dokumentu nachází kurzor. Pokud jste vybrali část dokumentu, příkaz Vložit obvykle nahradí vybraná data obsahem schránky.

POZNÁMKA:Příkaz Vložit lze použít pouze k vložení dat do upravovaného dokumentu. Pokud se tedy pokusíte vložit data do dokumentu určeného pouze ke čtení, jako je webová stránka nebo e-mailová zpráva ve vaší doručené poště, příkaz Vložit nebude fungovat.

Definice Paste na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Vložit nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Vložit alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.