Definice a význam Overwrite

Co je Overwrite?

V informatice se přepisováním rozumí nahrazení starých dat novými. Existují dva základní typy přepisování: 1) nahrazení textu a 2) nahrazení souborů.

1) Nahrazení textu

Ve většině programů procesorů pro zpracování slov se procesorů pro zpracování slov chová znaků tak, že na místo, kde se nachází kurzor, vkládá znaků. Některé programy však umožňují změnit standardní chování z vkládání na přepisování (neboli „overtype“). Pokud aplikace podporuje oba režimy, lze k přepínání mezi režimem vkládání a přepisování často použít klávesu Insert (INS).

V režimu vkládání se text napravo od kurzoru při zadávání nového textu posouvá doprava. Například řekněme, že chcete přidat slovo „a“ mezi slova „pět“ a „šest“ v řetězci„čtyři, pět, šest“. Přesunete kurzor těsně před slovo „šest“ a pak napíšete „a“ (následuje mezera). Výsledkem by bylo „čtyři, pět a šest“. V režimu přepisování by se slovo „šest“ přepsalo slovem „a“, takže výsledný řetězec by zněl „čtyři, pět a“. Režim přepisování jednoduše nahrazuje existující znaky při psaní.

2) Nahrazování souborů

Termín „přepisování“ se vztahuje také na nahrazování starých souborů novými. Pokud se pokusíte uložit dokument se stejným jménem souboru jako stávající dokument, můžete být dotázáni, zda chcete soubor přepsat. Pokud klepnete na tlačítko OK, starý dokument bude přepsán novým. Podobně při přesouvání souborů do složky se vás operacni_system může zeptat, zda chcete přepsat existující soubory se stejnými názvy. Pokud zvolíte možnost Přepsat, staré soubory budou nahrazeny novými.

Definice Overwrite na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Přepsat nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Přepsat alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.