Definice a význam OSD (On Screen Display)

Co je OSD (On Screen Display)?

Zkratka pro „On Screen Display“. Většina monitorů obsahuje nabídku na obrazovce pro nastavení zobrazení. Tuto nabídku, nazývanou OSD, lze aktivovat stisknutím tlačítka Menu (Nabídka), které se nachází na boční nebo přední straně monitoru. Jakmile se na obrazovce zobrazí nabídka OSD, můžete se v nabídce pohybovat a provádět úpravy pomocí tlačítek Plus (+) a Minus (-), která jsou obvykle umístěna hned vedle tlačítka nabídky.

Zobrazení na obrazovce se u jednotlivých monitorů liší, ale většina z nich obsahuje základní ovládací prvky jasu a kontrastu. Některé obsahují pokročilejší ovládací prvky barev, které umožňují kalibraci jednotlivých nastavení červené, zelené a modré barvy ( RGB). Mnoho monitorů také podporuje nastavení polohy, pomocí kterého lze mírně upravit polohu a náklon obrazovky. Monitory, které obsahují vestavěné reproduktory, mohou zahrnovat také nastavení zvuku.

Většina CRT a plochých monitorů, jako jsou LCD a LED displeje, obsahuje OSD. Ploché displeje však mají obvykle méně možností nastavení, protože jejich poloha obrazovky je konzistentnější než u starších CRT monitorů. Některé novější monitory také umožňují uživatelům provádět nastavení prostřednictvím softwarového rozhraní spíše než pomocí standardního displeje na obrazovce. Bez ohledu na to, jaký monitor máte, je dobré znát OSD, abyste věděli, jak upravit nastavení displeje.

Definice OSD (On Screen Display) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka OSD (On Screen Display) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka OSD (On Screen Display) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.