Definice a význam Open Firmware

Co je Open Firmware?

Otevřený firmware je typ firmware, který některé počítačové systémy používají při startování. Řídí procesor a provádí diagnostiku systému předtím, než je načten operační systém. Open Firmware také vytváří „strom zařízení“, který lokalizuje interní a externí zařízení připojená k počítači. Každému zařízení je pak přiřazena jedinečná adresa, aby mohlo být použito po spuštění počítače.

Několik typů počítačů používá Open Firmware, včetně systémů Macintosh založených na PowerPC, pracovních stanic Sun Microsystems založených na SPARC a systémů IBM POWER. (Většina počítačů se systémem Windows používá ke stejnému účelu BIOS.) Vzhledem k tomu, že Open Firmware je „otevřený“ standard, lze zařízení podporující Open Firmware obvykle používat ve více systémech založených na Open Firmware. Například identické PCI karty lze použít v počítačových systémech Sun i Macintosh.

Pro přístup k rozhraní Open Firmware na počítači Macintosh s procesorem PowerPC stiskněte a podržte „Command-Option-O-F“ během spouštění. Na systémech Sun se rozhraní Open Firmware zobrazí při spuštění a poté k němu získáte přístup stisknutím klávesy „L1-A„. (nebo Stop-A) za chodu počítače.

Definice Open Firmware na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Otevřený firmware nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Otevřený firmware alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.