Definice a význam NSP (Network Service Provider)

Co je NSP (Network Service Provider)?

Zkratka pro „poskytovatele síťových služeb“. NSP je podnik, který poskytuje přístup k internetu páteřní síti. Někteří Poskytovatelé internetových služeb sice také slouží jako NSP, ve většině případů však NSP poskytují internetové připojení poskytovatelům internetových služeb, kteří zase poskytují přístup k internetu zákazníkům.

NSP budují a udržují primární infrastrukturu internetu. Patří sem optické linky mezi uzly nebo „internetovými ústřednami“, které směrují internetový provoz po celém světě. Tato komunikační vedení nabízejí extrémně vysokou šířku pásma v řádu stovek nebo dokonce tisíců gigabitů za sekundu. Globální síť vytvořená několika poskytovateli národních sítí umožňuje bezproblémový tok dat mezi počítačovými systémy po celém světě.

Ve Spojených státech jsou většinou poskytovateli národních sítí komerční subjekty, jako například AT&T, Verizon a MCI. V jiných zemích jsou NSP často vlastněny a provozovány vládou, i když některé mezinárodní NSP jsou také v soukromém vlastnictví. Zatímco ve Spojených státech jsou NSP a ISP obvykle samostatné společnosti, v jiných částech světa se běžně jedná o jeden subjekt. Příkladem je společnost Tele2 v Evropě a Tata Communications v Indii.

Definice NSP (Network Service Provider) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka NSP (poskytovatel síťových služeb) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka NSP (poskytovatel síťových služeb) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.