Definice a význam NNTP (Network News Transfer Protocol)

Co je NNTP (Network News Transfer Protocol)?

Zkratka pro „Network News Transfer Protocol“. NNTP je protokol používaný k připojení k serverům Usenet a k přenosu článků diskusních skupin mezi systémy přes Internet. Je podobný protokolu SMTP používanému pro posílání e-mailových zpráv, ale je určen speciálně pro články diskusních skupin.

NNTP umožňuje komunikaci server/server i klient/server. NNTP servery mohou například komunikovat mezi sebou a replikovat novinkové skupiny mezi sebou. Takto se vytváří a udržuje síť Usenet. V modelu klient-server umožňuje protokol NNTP systému klientovi připojit se k serveru Usenet a poskytuje příkazy pro procházení a prohlížení článků na serveru.

Usenet byl původně založen na UUCP (Unix-to-Unix Copy), raném protokolu používaném pro přenos souborů mezi Unix systémy. Jediným způsobem, jak číst články prostřednictvím UUCP, bylo přihlásit se na server Usenet a číst články přímo z místního disku. Protokol NNTP umožnil vzdálený přístup k serveru Usenet z klientského systému se softwarem pro čtení zpráv.

Příklady příkazů podporovaných protokolem Network News Transfer Protocol zahrnují např:

*ARTICLE– retrieve an article from a Usenet server
*GROUP– select a specific newsgroup
*IHAVE– tell the server the client has an article it may want
*LIST– retrieve a list of newsgroups available on the server
*NEWSGROUPS– receive a list of newsgroups created after a specific date and time
*NEWNEWS– receive a list of articles created after a specific date and time
*NEXT– go to the next message in the newsgroup
*POST– post a message or reply to an existing one

Ve většině případů jsou tyto a další příkazy NNTP zpracovávány automaticky softwarem pro čtení zpráv. Čtečky zpráv používají tyto příkazy ke komunikaci se servery Usenet a poskytují grafické uživatelské rozhraní GUI pro procházení a prohlížení článků na serveru.

Definice NNTP (Network News Transfer Protocol) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka NNTP (Network News Transfer Protocol) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka NNTP (Network News Transfer Protocol) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.