Definice a význam NMS (Network Management System)

Co je NMS (Network Management System)?

Zkratka pro „systém správy sítě“. NMS je systém určený k monitorování, údržbě a optimalizaci sítě. Zahrnuje jak hardware, tak software, ale nejčastěji se systémem NMS označuje software používaný ke správě sítě.

Systémy správy sítě poskytují více služeb. Patří mezi ně mimo jiné:

*Monitorování sítě – software NMS monitoruje síťový hardware, aby zajistil, že všechna zařízení pracují správně a nejsou blízko nebo na plný výkon. V případě zjištění problému lze správcům sítě zasílat výstrahy.
*Detekce zařízení– Když je k síti připojeno nové zařízení, systém NMS jej detekuje, aby mohlo být rozpoznáno, nakonfigurováno a přidáno do sítě. Tomu se také říká provisioning zařízení.
*Analýza výkonu– Systém NMS může měřit aktuální a historický výkon sítě. To zahrnuje celkový výkon sítě i jednotlivých zařízení a připojení. Systém NMS může například zjistit aspekty sítě, kde se průchodnost blíží maximální dostupné šířce pásma. Tyto údaje lze použít k optimalizaci toku provozu a v případě potřeby doporučit přidání nového hardwaru.
*Správa zařízeníSystém NMS může poskytnout jednoduchý způsob správy více zařízení z centrálního umístění. Lze jej použít ke konfiguraci zařízení nebo úpravě nastavení na základě analýzy výkonu. Příkladem může být aktivace konkrétních síťových portů na přepínači nebo implementace omezení šířky pásma pro určitá zařízení.
*Správa poruch– Pokud dojde k poruše zařízení nebo části sítě, může být systém NMS schopen automaticky přesměrovat provoz, aby se omezil výpadek. Tato akce může být provedena za běhu nebo může být realizována pomocí sady předem nakonfigurovaných pravidel. Když dojde k poruše, je obvykle jednomu nebo více správcům sítě zasláno upozornění nebo oznámení.

Proč používat systém NMS?

V malých sítích, jako jsou rezidenční nebo domácí sítě, není systém NMS nutný. Je však důležitý pro jakoukoli velkou síť, jaká se vyskytuje například v podnikových konfiguracích. Serverové farmy, datová centra a podnikové sítě mohou mít stovky nebo tisíce připojených zařízení. Pro správu těchto zařízení je důležité mít k dispozici centrální systém monitorování sítě. Systém NMS poskytuje efektivní způsob vyhledávání, aktualizace, oprav a výměny síťových zařízení podle potřeby.

Definice NMS (Network Management System) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka NMS (systém správy sítě) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka NMS (systém správy sítě) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.