Definice a význam NINO (Nothing In, Nothing Out)

Co je NINO (Nothing In, Nothing Out)?

Zkratka pro „Nic dovnitř, nic ven“. Zkratka NINO (vyslovuje se „nee-no“) je termín z oblasti počítačové vědy, který říká, že pokud se do programu nic nezadá, nic se nevytvoří. Lze jej také přeložit: „Žádný vstup, žádný výstup.“

Počítače pracují na základě zpracování informací. Pokud neexistuje vstup (neboli informace ke zpracování), nemůže vzniknout výstup. Vstup může zadat člověk, například zadáním textu do slovníku nebo kliknutím na odkaz v webovém prohlížeči. Může být také zadáno softwarem, například operací bootstrap nebo botem, který automaticky vykonává příkazy.

V počítačovém programování může NINO vysvětlit, proč funkce nevytváří výsledek. Pokud funkce nedostane parametry, které potřebuje ke správnému spuštění, může selhat nebo vyprodukovat hodnotu NULL. Pokud funkce obdrží neplatný vstup, může buď nevrátit nic, nebo vrátit výsledek „garbage“. Tento proces lze shrnout jako GIGO(Garbage In, Garbage Out).

Dobře naprogramovaná funkce zkontroluje všechny vstupy a v případě chybějících nebo neplatných dat vydá chybovou zprávu. Tím se zabrání chybám NINO a GIGO, protože špatný vstup může v programu způsobit chybu nebo pád.

Definice NINO (Nothing In, Nothing Out) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka NINO (Nothing In, Nothing Out) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka NINO (Nothing In, Nothing Out) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.