Definice a význam Network Topology

Co je Network Topology?

Síťová topologie popisuje uspořádání systémů v počítačové síti. Definuje, jak jsou počítače neboli uzly v síti uspořádány a vzájemně propojeny. Mezi běžné síťové topologie patří hvězdicová, kruhová, liniová, sběrnicová a stromová konfigurace. Tyto topologie jsou definovány níže:

*Hvězda – jeden centrální uzel je připojen ke každému z ostatních uzlů sítě. Podobně jako uzel připojený k paprskům v kole.
*Kruh– Každý uzel je připojen k přesně dvěma dalším uzlům, čímž tvoří kruh. Lze si jej představit jako kruhovou konfiguraci. Vyžaduje alespoň tři uzly.
*Line– Uzly jsou uspořádány do linie, kde je většina uzlů spojena s dalšími dvěma uzly. První a poslední uzel však nejsou propojeny jako v kruhu.
*Bus– Každý uzel je připojen k centrální sběrnici, která vede podél celé sítě. Všechny informace přenášené po sběrnici může přijímat kterýkoli systém v síti.
*Strom– Jeden „kořenový“ uzel se připojuje k dalším uzlům, které se zase připojují k dalším uzlům a vytvářejí stromovou strukturu. Informace z kořenového uzlu může muset projít dalšími uzly, aby se dostala do koncových uzlů.

Při sestavování sítě je pro správce sítě užitečné znát výhody a nevýhody různých topologií sítě. Zvážením výhod jednotlivých typů může správce zvolit konfiguraci, která je pro zamýšlený účel sítě nejefektivnější.

Definice Network Topology na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Topologie sítě nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Topologie sítě alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.