Definice a význam Namespace

Co je Namespace?

Oblast názvů je skupina souvisejících prvků, z nichž každý má jedinečný název nebo identifikátor. Existuje několik různých typů jmenných prostorů a každý z nich má specifickou syntaxi používanou k definici příslušných prvků. Každý prvek v rámci jmenného prostoru má „místní jméno“, které slouží jako jedinečný identifikátor.

Jmenné prostory se používají v mnoha oblastech výpočetní techniky, například v jménech domén, souborových cestách a dokumentech XML. Níže jsou uvedeny příklady těchto různých aplikací.

*Jména domén– Syntaxe jmenného prostoru pro jména domén je určena systémem doménových jmen neboli DNS. Zahrnuje doménu nejvyšší úrovně (např. „techterms.com“) a subdoménu, například „www“. V URL“www.techterms.com“ je identifikátorem jmenného prostoru „techterms.com“, zatímco místní název je „www“.
*Cesty k souborům– Umístění souborů lze zadat pomocí cesty k souboru, která může obsahovat více adresářů. Cesta k souboru, která používá syntaxi definovanou operačním systémem, se považuje za jmenný prostor. Například C:\Program Files\Internet Explorer je obor názvů, který popisuje, kde se nacházejí soubory aplikace Internet Explorer v počítači se systémem Windows. Prostor názvů /usr/local/apache/ definuje umístění souborů Apache na webovém serveru se systémem Unix. Jednotlivé jména souborů v těchto adresářích slouží jako jedinečné identifikátory.
*Dokumenty XML– Prostory názvů XML (XMLNS) se používají k přiřazení názvů prvků a atributů dokumentu k prostoru názvů identifikovanému externím URI. Například soubor XML může obsahovat prvky HTML, které jsou specifikovány na adrese „http://www.w3.org/1999/xhtml“. Tento odkaz se může objevit jako „<html:html xmlns:html=’http://www.w3.org/1999/xhtml‘>“ v blízkosti horní části dokumentu XML.

Výše uvedené příklady představují jen několik typů jmenných prostorů používaných ve výpočetní technice. Používají se také k definici síťových zařízení a dalších typů počítačového hardwaru. Kromě toho programátoři počítačů často používali jmenné prostory k seskupování souvisejících proměnných v rámci zdrojového kódu programu. I když existuje mnoho různých typů jmenných prostorů, všechny slouží ke stejnému účelu – obsahují logické seskupení souvisejících prvků.

Definice Namespace na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Prostor názvů nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Prostor názvů alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.