Definice a význam Multiplatform

Co je Multiplatform?

Je-li softwarový program vyvinut pro více operačních systémů, je považován za „multiplatformní“. Protože Microsoft Word běží jak na platformě Windows, tak na platformě Macintosh, jedná se o multiplatformní aplikaci.

Na trhu spotřebitelských her se multiplatformní hry spouštějí na více než jednom herním počítači. Například sportovní hra vyvinutá pro Xbox, Playstation, GameCube a PC by byla multiplatformní hrou. Pokud je hra vyvinuta výhradně pro jeden systém, tedy „The Legend of Zelda“ pro Nintendo, není multiplatformní. Výrobci herního hardwaru používají exkluzivní software jako důvod, aby si zákazníci koupili jejich systém.

Definice Multiplatform na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Multiplatformní nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Multiplatformní alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.