Definice a význam Moodle

Co je Moodle?

Moodle je zkratka pro „modulární objektově orientované dynamické výukové prostředí“. Jedná se o online vzdělávací platformu, která studentům poskytuje vlastní výukové prostředí. Pedagogové mohou pomocí Moodle vytvářet lekce, spravovat kurzy a komunikovat s učiteli a studenty. Studenti mohou pomocí Moodle prohlížet kalendář hodin, odevzdávat úkoly, skládat kvízy a komunikovat se spolužáky.

Moodle používají tisíce vzdělávacích institucí po celém světě, aby poskytly organizované a centrální rozhraní pro e-learning. Učitelé a správci tříd mohou vytvářet a spravovat virtuální třídy, ve kterých mají žáci přístup k videím, dokumentům a testům. Chat v kurzech umožňuje studentům komunikovat s učitelem a ostatními studenty v bezpečném prostředí.

Každou učebnu a kurz v systému Moodle si může správce třídy přizpůsobit. Jeden učitel se například může rozhodnout pro wiki, kterou mohou studenti upravovat, zatímco jiný se může rozhodnout pro používání soukromého webového fóra pro online diskuse. Někteří učitelé mohou používat Moodle k prostému poskytování dokumentů studentům, zatímco jiní jej mohou používat jako primární rozhraní pro kvízy a testy. Velikost jednotlivých tříd lze škálovat od hrstky studentů až po miliony uživatelů.

Pro vytvoření výukového prostředí Moodle je třeba software Moodle stáhnout a nainstalovat na webový server. Moodle platforma je open source a je postaven na modulární konstrukci, takže pokročilí uživatelé mohou platformu upravovat podle potřeby. Jednotliví uživatelé, například učitelé a studenti, si mohou na serveru Moodle založit účet a přistupovat k obsahu buď prostřednictvím webového rozhraní, nebo aplikace „Moodle Desktop“>.

Definice Moodle na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Moodle nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Moodle alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.