Definice a význam Mixed Reality

Co je Mixed Reality?

Smíšená realita je směs fyzického a virtuálního světa, která zahrnuje skutečné i počítačem vytvořené objekty. Tyto dva světy jsou „smíchány“ dohromady a vytvářejí realistické prostředí. Uživatel se může v tomto prostředí pohybovat a interagovat s reálnými i virtuálními objekty.

Smíšená realita (MR) kombinuje aspekty virtuální reality (VR) a rozšířené reality (AR). Někdy se nazývá „rozšířená“ AR, protože je podobná technologii AR, ale poskytuje více fyzické interakce.

Mixed Reality vs. Virtual Reality

Virtuální realita poskytuje virtuální zážitek, který je kompletně digitálně vytvořen. Uživatel může vstoupit do virtuálního světa nasazením náhlavní soupravy VR, která obsahuje zvuk a obraz. Když uživatel pohybuje hlavou, může se rozhlížet po trojrozměrném prostoru. Součástí náhlavní soupravy VR mohou být také rukavice nebo ruční hole, které lze použít k interakci ve virtuálním prostředí. Na rozdíl od virtuální reality začíná smíšená realita s fyzickým prostorem a umisťuje do něj virtuální objekty. Uživatel může s těmito objekty interagovat, aniž by musel mít speciální rukavice. Náhlavní souprava VR je po vypnutí zcela černá, zatímco náhlavní souprava MR je průhledná jako brýle.

Smíšená realita vs. rozšířená realita

Smíšená realita má blíže k rozšířené realitě než k virtuální realitě. Stejně jako MR využívá AR reálné prostředí. „Rozšiřuje“ realitu tím, že na ni překrývá virtuální objekty, jako je například Filtr na Snapchatu. Uživatel však nemůže s virtuálními objekty přímo interagovat. AR má například možnost zobrazit virtuální 3D box na fyzickém stole. Pomocí MR by uživatel mohl tuto krabici zvednout a otevřít.

AR vyžaduje pouze kapesní zařízení, které má kameru a obrazovku, například smartphone. Protože MR umožňuje uživateli přímou interakci s 3D prostředím, vyžaduje displej umístěný na hlavě, například HoloLens od společnosti Microsoft.

Mixed Reality má několik aplikací, například virtuální výcvik pro policii, vzdálené navádění pro stavební dělníky a virtuální testování pro inženýry. Ačkoli je MR stále v rané fázi, lze ji také kombinovat s robotickou technologií. Ta by mohla umožnit chirurgům provádět operace na dálku.

Definice Mixed Reality na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Smíšená realita nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Smíšená realita alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.