Definice a význam Metafile

Co je Metafile?

Metafile může označovat dva různé typy počítačových souborů. Prvním je soubor, který popisuje obsah jiných souborů. Tento typ metasouboru může obsahovat metadata, která definují skupinu jiných souborů a uvádějí souhrn toho, jaká data obsahují.

Druhý typ metasouboru se nejčastěji používá v počítačové grafice. Tyto soubory definují objekty a obrázky pomocí seznamu souřadnic. Obvykle se používají pro vektorové obrázky, jako jsou soubory Adobe Illustrator, CorelDRAW a EPS, ale mohou obsahovat i rastrové obrázky.

Definice Metafile na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Metafile nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Metafile alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.