Definice a význam Metadata

Co je Metadata?

Metadata popisují další data. Poskytují informace o obsahu určité položky. Například obrázek může obsahovat metadata, která popisují velikost obrázku, barevnou hloubku, rozlišení obrázku, kdy byl obrázek vytvořen a další údaje. Metadata textového dokumentu mohou obsahovat informace o tom, jak je dokument dlouhý, kdo je jeho autorem, kdy byl dokument napsán a krátké shrnutí dokumentu.

Webové stránky často obsahují metadata ve formě značek metadat. Metaznačky Description a Keywords se běžně používají k popisu obsahu webové stránky. Většina vyhledávačů tyto údaje používá při přidávání stránek do svého vyhledávacího indexu.

Definice Metadata na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Metadata nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Metadata alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.