Definice a význam Medtech

Co je Medtech?

Medtech, zkratka pro „lékařské technologie“, je zastřešující pojem, který zahrnuje všechny technologie používané pro lékařské účely. Mezi příbuzné termíny patří biotechnologie, edtech a fintech.

Ačkoli jsou technologie součástí medicíny již stovky let, počítače umožnily několik nových pokroků v medicíně. Mezi příklady patří:

* Elektronické záznamy pacientů
* Online přístup ke zdravotním informacím
* Data sdílení dat mezi zdravotnickými zařízeními
* Digitální rentgenové snímky, magnetická rezonance a CT vyšetření
* Telehealth, například vzdálené návštěvy lékaře.

Digitální zdravotní data nejsou jen pohodlná, ale poskytují také užitečné analýzy. Data od tisíců – dokonce milionů – anonymních osob mohou poskytnout cenné informace o zdravotních trendech nebo změnách. Tyto poznatky mohou odhalit korelace mezi životním stylem a konkrétními nemocemi a pomoci určit, jaká léčba je nejúčinnější.

V posledních letech hraje nositelná elektronika stále významnější roli v oblasti zdravotnických technologií. Zařízení jako fitness náramky a chytré hodinky zaznamenávají denní aktivitu a srdeční tep. Většina nositelné elektroniky komunikuje prostřednictvím Bluetooth s připojeným chytrým telefonem a poskytuje tak snadný způsob přístupu k osobním zdravotním údajům a jejich sledování.

Definice Medtech na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Medtech nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Medtech alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.