Definice a význam Mebibyte

Co je Mebibyte?

Mebibajt je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 20. mocninu, tedy 1 048 576 bajtů.

Zatímco megabajt lze odhadnout jako 10^6 neboli 1 000 000 bajtů, mebajt je přesně 1 048 576 bajtů. To proto, aby se předešlo nejasnostem spojeným s velikostí megabajtů. Mebibyte je 1 024 kibibyte a předchází měrné jednotce gibibyte.

Pro seznam dalších měrných jednotek si prohlédněte tento článek Centra nápovědy.

Zkratka: MiB

Definice Mebibyte na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Mebibyte nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Mebibyte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.