Definice a význam Maximize

Co je Maximize?

Při maximalizaci okna na obrazovce počítače se okno zvětší. V systému Windows maximalizace okna způsobí, že okno zabere celou obrazovku. V systému Mac OS X maximalizované okno obvykle zabírá jen tolik místa, kolik potřebuje.

Chcete-li maximalizovat okno v systému Windows, klikněte na tlačítko se čtvercovou ikonou vedle tlačítka zavření v pravém horním rohu okna nebo dvakrát klikněte na title bar. Maximalizované okno by se mělo rozšířit tak, aby vyplnilo obrazovku. Jakmile se okno rozšíří, tlačítko maximalizace se může změnit na tlačítko „obnovit“. Pokud kliknete na tlačítko obnovení nebo znovu poklepete na titulkový pruh, okno se změní na svou předchozí velikost.

Chcete-li maximalizovat okno v systému Mac OS X, klikněte na zelené tlačítko v levém horním rohu okna. Okno se zvětší tak, aby zabralo tolik místa, kolik potřebuje k zobrazení obsahu okna. Pokud znovu kliknete na tlačítko maximalizace, okno se vrátí na svou předchozí velikost. Funkce maximalizace se v systému Mac OS X nazývá také „zvětšení“.

V počítačích se systémem Windows i Macintosh se tlačítko maximalizace nachází vedle tlačítka minimalizace, které okno skryje.

Definice Maximize na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Maximalizujte nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Maximalizujte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.