Definice a význam Machine Language

Co je Machine Language?

Strojový jazyk neboli strojový kód je nízkoúrovňový jazyk složený z binárních číslic (jedniček a nul). Vysokoúrovňové jazyky, jako například Swift a C++musí být před spuštěním kódu na počítači zkompilovány do strojového jazyka.

Protože jsou počítače digitální zařízení, rozeznávají pouze binární data. Každý program, video, obrázek a znak textu je reprezentován v binární podobě. Tato binární data neboli strojový kód zpracovává vstup jako CPU. Výsledný výstup je odeslán do operačního systému nebo do aplikace, která data vizuálně zobrazí. Například ASCII hodnota pro písmeno „A“ je ve strojovém kódu 01000001, ale na obrazovce se tento údaj zobrazí jako „A“. Obrázek může mít tisíce nebo dokonce miliony binárních hodnot, které určují barvu každého pixelu.

Když se strojový kód skládá z jedniček a nul, různé architektury procesorů používají různé strojové kódy. Například procesor PowerPC, který má architekturu RISC, vyžaduje jiný kód než procesor Intel x86, který má architekturu CISC. Aby program správně běžel, musí kompilátor zkompilovat vysokoúrovňový zdrojový kód pro správnou architekturu procesoru.

Strojový jazyk vs. jazyk assembleru

Strojový jazyk i jazyk assembleru jsou nízkoúrovňové jazyky, ale strojový kód je v hierarchii počítačových jazyků pod assemblerem. Jazyk assembleru obsahuje příkazy čitelné pro člověka, jako jsou mov, add a sub, zatímco strojový jazyk neobsahuje žádná slova a dokonce ani písmena. Někteří vývojáři píší jazyk assembler ručně, aby optimalizovali program, ale nepíší strojový kód. O strojový jazyk se musí starat pouze vývojáři, kteří píší překladače softwaru.

POZNÁMKA:Ačkoli se strojový kód technicky skládá z binárních dat, může být také reprezentován hexadecimálními hodnotami. Například písmeno „Z“, které má v binárním kódu hodnotu 01011010, může být v hexadecimálním kódu zobrazeno jako 5A.

Definice Machine Language na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Strojový jazyk nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Strojový jazyk alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.