Definice a význam Login

Co je Login?

Přihlášení je sada pověření, která slouží k ověření uživatele. Nejčastěji se skládají z uživatelského jména a hesla. Přihlašovací jméno však může obsahovat i další údaje, například číslo PIN, passcode nebo passphrase. Některá přihlášení vyžadují biometrický identifikátor, například otisk prstu nebo sken sítnice.

Přihlášení používají webové stránky, počítačové aplikace a mobilní aplikace. Jsou bezpečnostním opatřením, které má zabránit neoprávněnému přístupu k důvěrným datům. Pokud přihlášení selže (tj. kombinace uživatelského jména a hesla neodpovídá uživatelskému účtu), je uživateli znemožněn přístup. Mnoho systémů blokuje uživatelům i pokusy o přihlášení po několika neúspěšných pokusech o přihlášení.

Mezi příklady přihlašování patří:

* Přihlášení do operačního systému – systémy Windows a Mac lze nakonfigurovat tak, aby vyžadovaly přihlášení pro použití počítače po jeho zapnutí nebo probuzení z režimu spánku. Přihlášení může být vyžadováno také pro instalaci softwaru nebo úpravu systémových souborů.
* Přihlášení k webovým stránkám – Webmailová rozhraní, finanční webové stránky a mnoho dalších stránek vyžadují uživatelské jméno a heslo pro přístup k informacím o účtu.
* Přihlášení do obchodu s aplikacemi – Obchody s aplikacemi, jako je Google Play a Apple App Store, vyžadují přihlášení pro stahování mobilních aplikací, hudby a dalších souborů.
* FTP přihlášení – programy pro přenos souborů často vyžadují přihlášení, aby bylo možné procházet, odesílat a přijímat soubory ze serveru FTP.
* Router přihlášení – kabelové a bezdrátové routery obvykle vyžadují přihlášení správce, aby bylo možné upravit nastavení.

Na základní úrovni umožňují přihlášení uživatelské účty. Většina systémů vyžaduje jedinečná uživatelská jména, což zajišťuje, že přihlášení každého uživatele je jiné. Na pokročilejší úrovni poskytují přihlašovací jména bezpečnostní vrstvu mezi nezabezpečenou a zabezpečenou činností. Jakmile se uživatel přihlásí například na zabezpečenou webovou stránku, všechny přenosy dat jsou obvykle šifrovány. To zabraňuje ostatním systémům zobrazit nebo zaznamenat data přenášená ze serveru.

POZNÁMKA:Přihlášení je technicky vzato podstatné jméno, nikoli sloveso. Zadat uživatelské jméno a heslo znamená „přihlásit se“, „přihlásit se“ nebo “ přihlásit se“. (dvě slova).

Definice Login na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Přihlášení nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Přihlášení alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.