Definice a význam Kibibyte

Co je Kibibyte?

Kibibyte je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na desátou mocninu neboli 1 024 bajtům.

Zatímco kilobyte lze odhadnout jako 10^3 nebo 1 000 bajtů, kibibyte je přesně 1 024 bajtů. Je to proto, aby se předešlo nejednoznačnosti spojené s velikostí kilobajtů. Kibibyte je 1 024 bytů a předchází měrné jednotce mebibyte.

Pro seznam dalších měrných jednotek si prohlédněte tento článek Centra nápovědy.

Zkratka: KiB

Definice Kibibyte na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Kibibyte nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Kibibyte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.