Definice a význam JVM (Java Virtual Machine)

Co je JVM (Java Virtual Machine)?

Zkratka pro „Java Virtual Machine“. JVM je softwarový stroj, který spouští programy v jazyce Java. Může být nainstalován na několika různých operačních systémech, včetně Windows, OS X a Linux. JVM umožňují spouštět javové aplikace na téměř libovolném počítači.

Virtuální stroj Java zpracovává instrukce podobně jako fyzický procesor. Kód jazyka Java ze souboru .JAVA však musí být nejprve převeden na instrukce, kterým JVM rozumí. Tento binární formát, nazývaný „bajtový kód“, může být před spuštěním zpracován po jedné instrukci nebo zkompilován do souboru .CLASS, aby se zvýšil výkon.

Ačkoli jsou aplikace Java platformní nezávislé (což znamená, že mohou běžet na různých platformách), ne všechny programy Java jsou kompatibilní se všemi virtuálními počítači Java. Virtuální stroje JVM jsou pravidelně aktualizovány a jsou v nich přidávány nové funkce a podpora nových instrukcí. Proto Java často vyžaduje minimální verzi JVM, aby mohla běžet.

POZNÁMKA:Pojmy JVM a JRE(běhové prostředí Javy) se často používají jako synonyma. Technicky vzato je však JVM součástí JRE, které zahrnuje také knihovny funkcí a další soubory, na které se mohou programy v jazyce Java odkazovat.

Definice JVM (Java Virtual Machine) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka JVM (Java Virtual Machine) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka JVM (Java Virtual Machine) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.