Definice a význam JSF (JavaServer Faces)

Co je JSF (JavaServer Faces)?

Zkratka pro „JavaServer Faces“. JSF je framework, který umožňuje webovým vývojářům vytvářet uživatelská rozhraní pro aplikace JavaServer. Podporují ho Webové servery se systémem Java Enterprise Edition (Java EE).

JSF zjednodušuje tvorbu webových aplikací tím, že poskytuje standardní sadu nástrojů (neboli API) pro vytváření uživatelských rozhraní. Například místo kódování webového formuláře v HTML může vývojář místo toho zavolat jednoduchou JSF funkci, která formulář vygeneruje. Ke zpracování dat zadaných uživatelem může být použita jiná funkce JSF. Tyto funkce se zpracovávají na serveru a výsledná data jsou výstupem do prohlížeče klienta.

JSF přináší vývojářům výhody tím, že poskytuje opakovaně použitelné objekty, které lze snadno vkládat do webových stránek. Tyto komponenty jsou však výhodné i pro návštěvníky webových stránek, protože vytvářejí standardizované prvky rozhraní. Vzhledem k tomu, že kód Java je zpracováván na serveru, je vzhled vygenerovaných webových objektů konzistentní na více webových stránkách. Navíc jsou komponenty JSF testovány na více platformách, takže dobře fungují ve všech hlavních prohlížečích.

Ačkoli se JSF často používá k vytváření základních prvků webových stránek, podporuje také pokročilé funkce, jako je přístup k databázi, Ajax interakce a JavaScript akce stránek. Tyto možnosti jsou užitečné při vytváření dynamických webových stránek, které generují stránky za chodu.

Definice JSF (JavaServer Faces) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka JSF (JavaServer Faces) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka JSF (JavaServer Faces) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.