Definice a význam JRE (Java Runtime Environment)

Co je JRE (Java Runtime Environment)?

Zkratka pro „Java Runtime Environment“ a může se také psát „Java RTE“. Java je programovací jazyk podobný jazyku C. Protože se však jedná o novější jazyk, není nativně podporován všemi operačními systémy. Proto může být pro spuštění appletů a aplikací v jazyce Java nutné nainstalovat do počítače prostředí Java Runtime Environment.

Prostředí JRE neboli Java RTE je vyvinuto společností Sun Microsystems (tvůrce jazyka Java) a obsahuje virtuální stroj Java (JVM), knihovny kódu a komponenty, které jsou nezbytné pro spouštění programů napsaných v jazyce Java. JRE je k dispozici pro různé počítačové platformy, včetně Mac, Windows a Unix.

Pokud JRE není v počítači nainstalován, programy v jazyce Java nemusí být rozpoznány operačním systémem a nebudou spuštěny. Software JRE poskytuje prostředí runtime, ve kterém lze programy Java spouštět stejně jako softwarové programy, které byly plně zkompilovány pro procesor počítače. Software JRE je k dispozici jako samostatné prostředí i jako zásuvný modul webového prohlížeče, který umožňuje spouštění appletů Java ve webovém prohlížeči.

Definice JRE (Java Runtime Environment) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka JRE (prostředí Java Runtime Environment) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka JRE (prostředí Java Runtime Environment) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.