Definice a význam ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Co je ITIL (Information Technology Infrastructure Library)?

Zkratka pro „Knihovnu infrastruktury informačních technologií“. ITIL je soubor doporučených postupů a pokynů, kterými by se organizace měly řídit při používání nebo poskytování služeb informačních technologií(IT). Poskytuje organizovaný přístup ke správě služeb IT, který má být přínosem pro společnosti i klienty.

Pět základních fází životního cyklu služeb ITIL je uvedeno níže.

*Strategie služby – fáze plánování vytvoření nebo používání nové služby IT. Příkladem může být vybudování bezdrátové sítě v kampusu nebo zavedení intranetu pro členy organizace. Tento krok zahrnuje definování účelu a cílů služby.

*Návrh služby– fáze návrhu služby, která může zahrnovat i počáteční implementaci. Služba musí být navržena tak, aby splňovala potřeby koncových uživatelů a byla udržitelná po předpokládanou dobu trvání služby. Výběr vhodných technologií je jedním z nejdůležitějších aspektů fáze návrhu. Obvykle se upřednostňují škálovatelná řešení, aby mohla růst spolu s organizací.

*Přechod služby – fáze, která se zaměřuje na přechod mezi službami IT a pracovníky IT. Zahrnuje počáteční přechod při zavádění nové služby i přechod na další řešení v budoucnu. Zahrnuje také vytvoření plánu, kdo bude služby spravovat v případě změny technologií nebo personálu.

*Provoz služby– fáze, která zahrnuje vlastní správu a provoz služby po jejím uvedení do provozu. Zahrnuje monitorování a údržbu služby a také vytvoření plánu pro odstraňování problémů, které se objeví. Cílem je poskytovat spolehlivou službu s omezenými výpadky po celou dobu životnosti služby.

*Plynulé zlepšování služby (CSI)– plán neustálé aktualizace a zlepšování služby podle potřeby. Ve světě IT se potřeby podniků a klientů neustále mění. Proto musí být úspěšná služba pružná a modernizovatelná, aby se těmto měnícím se potřebám přizpůsobila. Ke splnění tohoto cíle může přispět plán pravidelné aktualizace služby.

Podniky a organizace nejsou povinny dodržovat postupy uvedené v ITIL. Doporučení však mohou být užitečná pro každou organizaci, která chce nabídnout nebo zavést službu související s IT. Společnost AXELOS, která udržuje osvědčené postupy ITIL, poskytuje certifikáty ITIL osobám, které si osvojily komplexní znalosti ITIL.

Definice ITIL (Information Technology Infrastructure Library) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka ITIL (Information Technology Infrastructure Library) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka ITIL (Information Technology Infrastructure Library) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.