Definice a význam Iteration

Co je Iteration?

Iterace je opakování funkce nebo procesu v počítačovém programu. Iterace funkcí jsou v počítačovém programování běžné, protože umožňují postupné zpracování více bloků dat. Obvykle se k tomu používá smyčka „while“ nebo „for“ (viz příklady níže). Tyto smyčky opakují proces, dokud není dosaženo určitého čísla nebo případu. Rekurzivní funkce také používají iteraci, avšak místo opakování procesu se opakuje celá funkce.

Smyčka while: while (x < 30) { ... x++; }
Pro smyčku: for (x=0; x<30; x++) { .... }

Praktickým příkladem použití iterací je PHP webová stránka, která vypisuje data z tabulky v databázi. Pro zobrazení tabulky na webu může funkce zapsat každý řádek do HTML pomocí dat z databáze, dokud se nedosáhne posledního řádku dat. V tomto případě by byl každý řádek tabulky vytvořen iterací funkce PHP.

Iterované funkce se často používají ve webových skriptech i softwarových programech. Mohou to být jednoduché funkce, jako je ta ve výše uvedeném příkladu, nebo složité smyčky, které obsahují vnořené smyčky, jež mohou volat další funkce. Úžasné je, že i tyto složité smyčky obvykle trvají jen zlomek sekundy.

Definice Iteration na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Iterace nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Iterace alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.